• பக்கம்_பேனர்
  • அரைக்கும் கம்பி

    அரைக்கும் கம்பி

    தடி ஆலைகளில் அரைக்கும் தண்டுகள் அரைக்கும் ஊடகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.சேவை செயல்பாட்டின் போது, ​​வழக்கமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அரைக்கும் தண்டுகள் அடுக்கடுக்காக வேலை செய்கின்றன.அரைக்கும் தண்டுகள் இடைவெளியில் உள்ள தாதுக்களை தாக்கம் மற்றும் அளவு குறைத்து அழுத்துவதன் மூலம் அரைக்கச் செய்கிறது.